Advies Wanica Project

 In Wanica Medical Centre, Work/Projects

De regering van Suriname heeft het voornemen om een nieuw ziekenhuis te bouwen in het district Wanica. De voorbereiding en begeleiding tijdens de uitvoering van de bouw van het ziekenhuis is in handen van het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer.

President Bouterse heeft de bouw van het Ziekenhuis Wanica als hoge prioriteit van zijn Regering aangemerkt. Het ziekenhuis zal er niet alleen zijn voor het district Wanica.
Logistiek gezien zal het nieuwe ziekenhuis voor bewoners van dit district en de omliggende districten een grote verbetering betekenen. Ook een spoedeisende hulp als mede andere noodzakelijke functies zullen deel moeten uitmaken van het nieuwe ziekenhuis. Tevens zal een studie moeten uitwijzen in hoeverre het te bouwen ziekenhuis ook dienstbaar kan worden gemaakt aan de omliggende internationale regio. Dit kan het geval zijn indien specialistische behandeling welke in die landen ontbreekt, wel in Suriname beschikbaar kan worden gemaakt.

De bouw van een nieuw ziekenhuis buiten Paramaribo staat niet op zichzelf. De context waarbinnen deze ontwikkeling zich voltrekt is het totale ziekenhuislandschap van
Suriname en specifiek de functies van de staatsziekenhuizen (’s Lands Hospitaal, Academisch Ziekenhuis (AZP), Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), Streekziekenhuis Nickerie (SZN) en de Regionale Gezondheid Dienst (RGD).

De locatie waar het nieuwe ziekenhuis komt is reeds vastgesteld. Het betreft een perceel van 10 hectaren op oud plantage Altona te Vredenburg Serie B.

Read Document>>

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.